AXIOMA
1C Globile File
Створюємо XBRL звітність зручно і якісно
Коригуючий баланс
в програмі
1C Globile File
Забалансові плани рахунку
Як будується аудиторський план рахунків, щоб отримати XBRL-звітність
Розглянемо XBRL-звітність

Складається з 2х видів
- Залишки (баланс, звіт про фінансові результати). Тут ми маємо залишки на початок та кінець
- Звіт про капітал (тут бачимо рух: надходження, націнка, уцінна, вибуття...)
Це різні звіти і в них потрібно заповнювати комірки. Для цього створюють довідник "План рахунків" по міжнародним стандартам фінансової звітності. Для кожної комірки в звіті XBRL ми створюємо відповідні комірки в довіднику. Ті, що позначають залишки, розтягуються донизу, а ті, які позначають рух - розміщуються в звіті горизонтально.

Щоб правильно вирахувати суми, беремо бухгалтерські дані, які завантажуємо в аудиторський план рахунків. В останньому з'являються комірки залишків і комірки руху (які переносяться дуже просто).

Розглянемо коригуючий баланс

Ми маємо рахунки, сальдо на початок та кінець. Останню ми можемо перенести в XBRL звітність.

Рахунки залишків

XBRL звітність вимагає розподіляти зарплату директора, персоналу, амортизацію, матеріальні виплати та інші напрямки.
Тож, коли в аудит заходить 92 рахунок, ми отримуємо 92.1, 92.2, 92.3... Тож отримуємо сальдо кінцеве, переносимо його в довідник, а звідти - в XBRL-звітність.

Рахунки руху

Прикладом, маємо проводку "Дооцінка основних засобів". Потрібно її розшифрувати, тому що в XBRL-звітніості більше даних. Переносимо з бухгалтерського плану рахунків отримуємо рахунок руху, знімаємо його, вираховуємо сальдо кінцеве, звіряємо з довідником МСФЗ, а звідти - в XBRL-звітність

Аудиторські плани рахунків забалансові. Щоб показати рух, не потрібен контррахунок
Окрім балансових рахунків, в сальдо кінцеве переносимо
79 рахунок
Аудиторські плани рахунків забалансові. Щоб показати рух, не потрібен контррахунок. Рахунки залишків потребують контррахунку, тому вони балансові.

Всі рахнуки ми робимо активними, тому всі рахунки йдуть плюсовими. Ті, що йдуть по пасиву - з мінусами. В результаті має збалансуватися вся сума, вийти в нуль. Забалансові рахунки на цю суму не впливають.

Ми маємо коригуючий баланс на кінець, але потрібно побудувати аналогічний баланс на початок. Схему використовуємо таку саму. Виходить досить великий звіт, але допоки не розкладемо ці цифри по комірках, не зможемо сформувати XBRL-звітність.

Щоб отримати звіт про прибутки та збитки, в сальдо кінцеве переносимо не лише балансові рахунки, але і 79 рахунок.

Таємниця 79 рахунку
Працюємо з XBRL файлами
Формування аудиторської та XBRL звітності за допомогою Globile File
та 1С
Працюємо з XBRL файлами
Ви маєте звітність в 1С, а вам потрібно передати її у формі XBRL? Просто це
зробити не вдасться!
Проблема в тому, якщо ви маєте звітність в 1С, а вам потрібно передати її у формі XBRL, то просто впередати не вдасться. Потрібно провести трансформацію. Стандартно аудитори роблять таку в Global File на базі 1С. Тож дані вивантажуються в Excel, трансформуються і далі готується аудиторська звітність, яку можна завантажувати в XBRL звітність. Далі проводиться меппінг: зв'язуєте рахунки бухгалтерської програми з рахунками МСФО. Така процедура займає багато часу. При тому є великий ризик, що аудитор не правильно співставить рахунки 1С з МСФО і з'являться проблеми.

Виникла програма Case Ware. Вона дозволяє завантажити дані в програму і тут робити коригування. 1С завантажуєте в Excel, далі - меппінг, а лише тоді - в Case Ware.З досвіду, хто складає звітність в Excel, або Case Ware має головний біль і багато нерозумної роботи, бо задача постійно робити той меппінг. А співставити всі бухгалтерські рахунки з МСФО, проводки... це робота складна, вимагає високої кваліфікації, спеціалістів, які вміють це робити, дуже мало.

Тож всі кроки, які аудитор робить в Excel, він робить в програмі Global File на базі 1С.
Коли міжнародні стандарти обліку почали нав'язувати в різні країни, то зрозуміли, що у всіх все дуже
по-різному
Переваги програми Global File на базі 1С
  • Меппінг можемо збирати одразу в Global File на базі 1С. Дані просто вивантажили/завантажили, а меппінг зберігається всередині.

  • Інтеграцію між 1С програмами легко налаштувати максимально безшовно.

  • Ряд операцій (облік оренди, нарахування резервів та дисконтування податок на додану вартість) варто робити коригуючими проводками одразу в Global File на базі 1С. Так дотримуються всі вимоги міжнародних стандартів.

Чим краща, ніж Case Ware, чи Excel?

Є субконто, який можна використати як субрахнок. Не потрібно створювати додаткові рахунки

Кроки трансформації звітності
1. Беремо вашу програму
2. Вивантажили дані в Excel
3. Завантажили їх в Global File на базі 1С
4. Зробили коригуючі проводки на субрахунки
5. Провели коригуючі проводки на оренду, пакування, резерви тощо
6. На шостому кроці отримуємо звітність в форматі МСФЗ


Нові слова в XBRL звітності
Працюємо з програмою Global File
на базі 1С
Замовити звітність